Hemslöjdsresor ställer medel till förfogande för ett resestipendium.

Stipendiet är normalt på 20 000 kronor och kan sökas av den som är medlem i hemslöjdsförening som är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), och/eller prenumerant på Hemslöjd.

Syftet med stipendiet är dels att sprida kunskap om och intresse för andra kulturers hantverks-, textil-, slöjd- och folkkonsttraditioner, dels att sprida kunskap om HEMSLÖJDSRESORNA.

Information och ansökan resestipendium

Ansökningstiden för resestipendiet har gått ut. Håll dig undrrättad om framtida resestipendier genom att prenumerera på HEMSLÖJDSRESORS nyhetsbrev. Beställ nyhetsbrevet

Resestipendiat 2017

Resestipendiet på 20 000 kr tilldelas Mia Olsson, Göteborg. Mia är textilkonstnär, pedagog, gästlärare vid Sätergläntan, HDK, HDK/Stenebyskolan. Hon leder korta kurser, workshops och föreläser. Har tidigare arbetat bl a som färgare i Wålstedts Textilverkstad 1982-86 och varit kursledare i olika textila sammanhang sedan 1975, varit handledare i Gårdstensverkstán, Angered, 1979-80 och 1988-96, varit med i projekt med textil teaterdekor vid Göteborgs Stadsteater under 1980-talet m m. Genom sin långa yrkesmässig erfarenhet som textilkonstnär, pedagog, och gästlärare har Mia de bästa förutsättningarna att sprida kunskap om andra kulturers textila traditioner. Genom resestipendiet ges Mia även möjligheten att även sprida inspirerande information om Hemslöjdsresor och våra resor.

 Resestipendiater 2014

Två stipendier, båda på 20 000 kr, tilldelades

Anna-Karin Jobs Arnberg, Solna 
Arbetar som textilintendent och sektionschef vid Stiftelsen Nordiska museet. Tidigare varit länshemslöjdskonsulent för textil slöjd i Uppsala län i fyra år samt verksamhetsledare och länshemslöjdskonsulent för textil slöjd i Stockholms län i fyra år. Anlitas som kursledare inom olika textila tekniker, men framförallt folkligt broderi. Ordnar också kurser i samarbete med hemslöjdsföreningar och andra slöjdare. Medverkat i Nordiska museets årsbok Fataburen, artiklar i rapporter från Nordiska dräktseminarium, artikel i Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds katalog Hemslöjden 100 år. Hållit stort antal föredrag på konferenser, museer, hemslöjdsföreningar, vävföreningar etc om kulturhistoria och textil både inom Sverige och utanför Sverige.

Marie Ekstedt Bjersing, Göteborg 
Arbetar som vävlärare och samordnare för läsårsutbildningarna på Sätergläntan samt med ett forskningsprojekt inom vävning. Tidigare arbetat på Västerbottens museum och som studiecirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Deltar löpande i forskningsseminarier. Gått som lärling hos en etiopisk vävare. Arbetat med rekonstruktioner, bl a av Tutankhamons krage och silverbrokad som tillhört Karl X Gustav. Särskild intresserad av teknologin bakom föremålen. Hur har man tänkt? Hur gör man? Varför gör man på ett visst sätt? Redskapen och metoderna. Materialets egenskaper. Vilka förutsättningar finns? Påverkan från omgivningen. Hur tekniken påverkar produkten och hur man kan lösa tekniken för att få den produkt man vill ha. Till synes enkla redskap fascinerar henne lika mycket som den avancerade utrustningen, eller kanske t o m mer. Enkla redskap ger stor frihet och stora möjligheter.

Resestipendiater 2013

Resestipendiet på 25 000 kr tilldelades Inger HammarVisby. Inger är redaktör och journalist på Gotlands Allehanda i Visby och bevakar särskilt kultur med textil, folklig konst, konsthantverk, hantverk och slöjd som specialitet. Hon är också mycket aktiv inom Gotlands läns hemslöjdsförening. Inger kommer att skriva artiklar och i ord och bild berätta om den resa hon väljer att delta i. Hon vill berätta om de textila och hantverkstraditioner, lokala material och tekniker hon kan studera under resan. Hon kommer också att föreläsa om sina upplevelser i hemslöjds- och museisammanhang.

Resestipendiet på 10 000 kr tilldelades Inger Möller Degerfält, Lund. Inger är textil slöjdlärare och läromedelsproducent verksam inom slojd.nu som utsågs till Årets digitala läromedel 2012. Inger kommer att sprida kunskap om den resa hon kommer att delta i genom sitt stora kontaktnät, och göra hemslöjdsresorna mer kända i skolslöjdsvärlden.

Stipendiaterna utsågs av en kommitté bestående av Kerstin Andersson Åhlin, generalsekreterare SHR, Celia B Dackenberg, chefredaktör Hemslöjd, Mats Andersson, ansvarig Hemslöjdsresor, och Kerstin Andersson, färdledare Hemslöjdsresor.