Coronavirus

Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus med ursprung i Wuhan i Hubei-provinsen, centrala Kina. Majoriteten av de bekräftade fallen har konstaterats i Wuhan med omnejd.
Många fall har även bekräftats i flera andra städer i Kina samt i ett antal andra länder.

UD-avrådan

UD har nu utökat sin avrådan och följande gäller: Tidigare avrådan från alla resor till
Hubei-provinsen ligger kvar och fr o m 17 februari har UD lagt en avrådan från
icke-nödvändiga till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macau.

Vi följer utvecklingen noga och följer de beslut som svenska myndigheter bestämmer.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten hemsida: Klicka här