Folkkonst med influenser från hovet

Allmogekvinnorna hade tid och råd att arbeta fram de textilier som behövdes i hemmen. Folkkonsten var sällan en isolerad företeelse, den utvecklades under inflytande av impulser från omvärlden och de högre klasserna; kyrkan, hovet, adel och borgare. Till exempel har silkebroderiet från dessa samhällsklasser inspirerat allmogekvinnorna att brodera med sitt eget material – ylletyg och ullgarn – och i sina egna mönsterformer. Man tillverkade föremål för att de behövdes, allt var bruksföremål.

Från generation till generation

Man var rädd om och vårdade sina textiler, de bevarades väl och gick i arv från generation till generation. Allt material och allt man behövde producerade man själv och man återanvände allt som gick. Sparsamhet och återanvändning präglade tillvaron. Man tillverkade och prydde sängtäcken och olika typer av dynor. Långa dynor agedynor (åkdynor) användes att sitta på när man åkte häst och vagn. De visades upp för andra, t ex vid kyrkobesök, och hade högt statusvärde. Inomhus hade man väggfasta träbänkar och stolar där agedynorna också kunde användas. Man gjorde även kvadratiska dynor, jynnen.

Motiv som berättar en historia

Folkkonstens mönster uppvisar ofta likheter världen över. Influenser från de högre klasserna, mönsterböcker som började spridas på 1500-talet, kistebrev och kyrkomålningar har varit inspirationskällor. Yllebroderiet inbjuder till fritt skapande och stygnbehandlingen blir lika individuell som handstilen. Motiven kan vara symboliska, berättande eller dekorativa och man fyllde ofta alla ytor med broderi. Vanliga motiv är kransar, hörnornament, människor, änglar, fåglar, hästar, hjortar, lejon, enhörningar, blommor, träd och bibliska motiv. Yllebroderiet förekommer i hela Skåne utom i det sydöstra hörnet. Rikast och äldst är det i sydvästra Skåne. Yllebroderiets guldålder varade fram till mitten av 1800-talet då industrialismen utvecklades, kommunikationerna byggdes ut, urbaniseringen satte fart och självhushållet övergick till penninghushållning. Även möbelskicket förändrades. Föremål som inte längre behövdes tillverkades inte längre.

Svenska hemslöjdsrörelsen gör oss stolta

I Sverige är vi lyckliga nog att ha en hemslöjdsrörelse som har bevarat kunskaperna, de gamla hantverken och teknikerna, och inte minst en rik samling föremål.

Läs mer om Hemslöjdsresan till Skåne här