Anmälan, betalning, resevillkor m m

För att erhålla Hemslöjdsrabatt måste du vara medlem respektive prenumerant vid såväl bokning som avresetillfället (medlemsnummer och/eller prenumerationsnummer ska meddelas oss, underlätta för dig själv och oss genom att lämna dessa uppgifter redan vid bokning). Anmälningsavgiften är 1 000:- och ska betalas senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss tillhanda senast 20 dagar före avresa. Färdhandlingarna distribueras 10 dagar före avresan, underlätta vår distribution genom att betala i god tid. Vid sena bokningar kan hela resans pris behöva betalas direkt vid bokning.. Deltagande i resan kräver pass. Svensk medborgare behöver ej visum för inresa i Estland. Är du inte svensk medborgare ansvarar du själv för att ta reda på vad som gäller för inresa till Estland och för att ordna visum om det krävs. Kostnad vid avbeställning (expeditionsavgift) gjord tidigare än 30 dagar före avresa är 1 000:-. Vid avbeställning 30 dagar eller senare före avresa gäller resevillkoren (SRF 3.1.5-3.1.7). Som skydd mot höga avbeställningskostnader rekommenderar vi  avbeställningsförsäkring. Res aldrig utomlands utan en ordentlig reseförsäkring. Angivna hotell kan komma att bytas mot andra likvärdiga hotell. Angivna flygtider är preliminära, definitiva tider bekräftas i färdhandlingarna. Minimum antal anmälda deltagare för resans genomförande är 15 personer. Svenska Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och resenären. Resevillkoren kan hämtas här (pdf). Kinaresor Draken AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.